UWAGA: Wygranie RFX'a/licytacji/aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy

Zaoferowanie najlepszej oferty w elektronicznym zapytaniu ofertowym (eRFX), Licytacji elektronicznej lub Aukcji elektronicznej przez Oferenta nie jest równoznaczne z wyborem jego oferty przez Organizatora.
Powrót