Witamy na Platformie Marketplanet!

Platforma Marketplanet jest aplikacją wspierającą procesy zakupowe w przedsiębiorstwie. W ramach poszczególnych modułów platformy użytkownicy otrzymują specjalistyczne narzędzia do zarządzania wybranymi elementami procesu zakupowego.

Moduł Planowania Zakupów wspiera prowadzenie prac planistycznych w zakresie zakupów na różnych szczeblach struktury organizacyjnej.

W module Wyboru Dostawców możliwe jest prowadzenie projektów zakupowych, których celem jest zawarcie umów z dostawcami.

Moduł Zarządzania Umowami pozwala na rejestrację i zarządzanie umowami zakupowymi i sprzedażowymi.

Moduł Zakupów Operacyjnych umożliwia obsługę zapotrzebowań zgłaszanych wewnątrz organizacji oraz generowanie zamówień bezpośrednio do dostawców.

Informacje o dostawcach, gromadzone na różnych etapach procesu zakupowego, zarządzane są za pomocą Bazy Dostawców.